Regierung

         Prezydent Euroregionu Pomerania (Polska)

Piotr Jedliński

Prezydent Euroregionu Pomerania (Niemcy)

Dr.-Ing. Alexander Badrow 


    

poprzednia wersja strony

Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl