Struktury gospodarki odpadami w Polsce i Niemczech - innowacyjne metody recyklingowe oraz technologie ochrony środowiska


Konferencja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2013 roku w miejscowości Angermünde z inicjatywy Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA st. zarej.

W związku z wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie zarządzania odpadami, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce zmianie uległy regulacje prawne w branży gospodarki odpadami. Wdrożenie Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej (Dyrektywa 2008/98/EG) spowodowało konieczność wprowadzenia nowych wymagań na podmioty uczestniczące w procesie gospodarowania odpadami.

Podczas forum zaprezentowane zostaną struktury ekonomiczne i organizacyjne gospodarki odpadami funkcjonujące na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Tematy, które zostaną podjęte na konferencji to również kwestia redukcji odpadów, certyfikacji i możliwości uzyskania finansowego wsparcia. Przedstawione będą także różne technologie ochrony środowiska stosowane w procesie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów oraz możliwości ich dalszego przetwarzania.

Celem konferencji jest wspieranie ciągłego procesu wiedzy oraz wymiany doświadczeń między polskimi i niemieckimi podmiotami z branży gospodarki odpadami. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Konferencja odbywać się będzie w dwóch językach: polskim i niemieckim oraz będzie tłumaczona symultanicznie.

Karta zgłoszeniowa oraz broszurka informacyjna znajdują się w zakładce "Materiały do pobrania".

Pisemne zgłoszenia na konferencję do dnia 17 stycznia 2013 roku przyjmuje Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu POMERANIA w Schwedt:

Anna Dymnicka
Service- und BeratungsCentrum der Euroregion POMERANIA
Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu POMERANIA
Berliner Straße 52 e
DE 16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 3332 53 89 25
Fax. +49 3332 53 89 29
sbc.barnim.uckermark@pomerania.net
www.pomerania.net

poprzednia wersja strony

Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl