Podatek VAT w transakcjach zawieranych na terenie Unii Europejskiej

Zapraszamy na seminarium dotyczące podatku VAT w transakcjach zawieranych na terenie Unii Europejskiej, organizowane przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu
pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania“, które odbędzie się

27 marca 2013 r. o godz. 9:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin,
przy pl. Armii Krajowej 1.


Seminarium ma na celu omówienie zmian, które weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy. Program seminarium zakłada w pierwszej części omówienie zagadnień dotyczących obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej w odniesieniu do przepisów polskiej ustawy, a następnie dyrektywy unijnej wraz ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2013 r. przez:

- dr. nauk prawnych Adama Bartosiewicza, specjalizującego się w polskim oraz wspólnotowym prawie podatkowym oraz

- panią Annę Sokołowską, sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, która dokona analizy wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych.


Seminarium adresowane jest do przedsiębiorców, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, osób zajmujących się księgowością w firmach oraz jednostkach samorządu terytorialnego, dla których problemy wynikające z konieczności interpretowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowią istotny element codziennej aktywności zawodowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl lub faxem na nr: 091 424 51 20 do dnia 22 marca 2013 r.

Szczegółowych informacji dotyczących seminarium udzielają pracownicy Biura Prezydenta Miasta Katarzyna Świątkowska oraz Seweryn Purolczak, e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl, nr tel. 091 435 11 17, 091 424 53 60.

Mamy nadzieję, że załączony program zainteresuje Państwa i będziemy mogli powitać Państwa jako uczestników seminarium.

Bylibyśmy Państwu wdzięczni za rozpowszechnienie informacji na temat seminarium.

poprzednia wersja strony

Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl