I Seminar: Unterstützung des Unternehmergeistes - Erasmus für Jungunternehmer - Programdarstellung, Erfahrungsaustausch, Nutzen und Perspektiven, 20. November 2012 in Stettin

 

20 listopada 2012 r. w Technoparku Pomerania odbyło się I Seminarium: Wspieranie przedsiębiorczości – „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” – przedstawienie programu, wymiana doświadczeń, korzyści i perspektyw.
Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” umożliwia początkującym przedsiębiorcom oraz osobom, które dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą, wyjazd za granicę i rozpoczęcie współpracy z doświadczonymi przedsiębiorcami. Beneficjenci programu mogą poznać zasady funkcjonowania małego lub średniego przedsiębiorstwa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a przez to na zdobyć nowe umiejętności w biznesie. Praca u boku doświadczonego przedsiębiorcy owocuje również nawiązaniem przydatnych kontaktów czy poszerzeniem bazy potencjalnych kontrahentów. Nie do przecenienia może okazać się także znajomość zagranicznego rynku danej branży. Uczestnictwo w programie jest korzystne również dla doświadczonego przedsiębiorcy. Świeże spojrzenie na biznes młodej, dynamicznej osoby może pomóc usprawnić zarządzanie firmą, a także pozwolić na pogłębienie wiedzy na temat rynku kraju pochodzenia młodego przedsiębiorcy.
W pierwszej części seminarium, Paulina Skrzypińska i Piotr Nędzewicz
– InQbator (InQbator Technologiczny) Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
– najbardziej doświadczeni koordynatorzy programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” w Polsce
przybliżyli ideę samego programu oraz zasady uczestnictwa.
            W części spotkania poświęconej dobrym praktykom związanym z programem, swoimi doświadczeniami podzielił się doświadczony przedsiębiorca (host entrepreneur)
Piotr Przewrocki - dyrektor Yeslogo Media Interactive, goszczący w Krakowie młodego przedsiębiorcę z Hiszpanii. Uczestnicy seminarium po każdej z powyższych prezentacji mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań dotyczących programu Erasmus.
Seminarium zostało zorganizowane przez Transgraniczą Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania w Biurze Prezydenta Miasta Szczecin, Poznański Park Naukowo- Technologiczny oraz Szczeciński Park Naukowo- Technologiczny.
 

Więcej o programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców

poprzednia wersja strony

Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl